U wilt als werkgever meer door- en uitstroom van uw medewerkers bewerkstelligen. Of u heeft te maken met bezuinigingen die direct gevolgen hebben voor uw personele bezetting. Uw medewerkers zijn er dan bij gebaat dat zij zich zelf goed kunnen presenteren, kunnen uitdragen wat hun ambitie is en wat zij aan deskundigheid in huis hebben. Het betreft hier praktische eendaagse trainingen die gericht zijn op het vergroten van kansen op de interne of externe arbeidsmarkt voor medewerkers. Denk hierbij aan sollicitatietraining, netwerktraining en de elevatorpitch.

dandelion squirt water