Coaching voor managers en leidinggevenden

                                                 

Als manager of leidinggevende heeft u te maken met meerdere belangen, belangen van uw medewerkers, belangen van uw directie en uw eigen persoonlijke belangen. U wilt leren daar professioneel mee om te gaan. U wilt leren kritiek niet persoonlijk op te pakken, doch zien als een kans om in gesprek te komen en te blijven met uw omgeving. U heeft de ambitie uw kennis over managen te verbreden en wilt authentiek overkomen.
U bereikt dit door te werken aan het verhogen van uw zelfinzicht en blijvend open te staan voor zelfontwikkeling.

Werkwijze

Ik begeleid u gedurende een relatief korte tijd en werk met een intensief wetenschappelijk onderbouwd begeleidingstraject waarin uw levenservaringen centraal staan. De methode geeft snel inzicht in bewuste en onbewuste drijfveren.
Het traject verloopt volgens een vaste opbouw. Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt, u als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft uw eigen leefwereld en wat u daarin belangrijk vindt, de consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in uw ervaringswereld.
De methode geeft snel inzicht in de rode draad in uw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op uw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties u juist stimuleren om zaken aan te pakken en bijvoorbeeld uw medewerkers aan te spreken. Met dit inzicht bent u in staat gewenste veranderingen aan te brengen. Het traject bestaat uit twee onderdelen, het eerste deel (onderzoek) bestaat uit drie gesprekken en geeft inzicht hoe u betekenis geeft aan gebeurtenissen uit uw verleden, heden en toekomst en neemt ongeveer tien uur gesprekstijd in beslag. Het vervolgtraject bestaat gemiddeld uit drie tot vijf coachgesprekken van anderhalf uur.

Doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd van het begeleidingstraject is drie maanden tot een half jaar.

Resultaten

U krijgt inzicht hoe u in de wereld staat, hoe u waardering geeft aan uzelf en uw omgeving. U leert wat u zelf nodig heeft om in beweging te komen en wat maakt dat u eventueel stagneert. U bent uzelf bewust welke (belemmerende) overtuigingen u hanteert en welke effecten dat heeft op uw omgeving. Met dit inzicht kunt u voortaan op ongedwongen wijze uw medewerkers aansturen en enthousiasmeren. U gaat werken aan een goede onderlinge samenwerking en tot betere bedrijfsresultaten komen, ook ten aanzien van de zelfsturende hoogopgeleide professional.

U weet beter uw positie in te nemen binnen de directie of het managementteam.
U heeft geleerd:
–              wat uw stijl van leidinggeven is,
–              kritiek niet langer persoonlijk op te nemen,
–              authentiek over te komen,
–              meer grip te hebben op situaties doordat uw zelfinzicht is verhoogd,
–              meer verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van keuzes,
–              beter te relativeren,
–              om te gaan met weerstand,
–              geen (onbewuste) concessies te doen aan uzelf.

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de ZKM vereniging. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. Uit onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten die anoniem de ZKM evaluatie hebben ingevuld, blijkt dat de algemene tevredenheid over het ZKM traject een 8.6 is. Tevens is uit deze evaluatie gebleken dat de resultaten duurzaam zijn.

Investering

Het traject bestaat uit een onderzoeksfase met drie gesprekken en daarna volgen een aantal coachgesprekken.

Losstaande coaching gesprekken voor managers, leidinggevenden en professionals

Het is mogelijk een strippenkaart aan te schaffen voor coaching sessies, een gesprek duurt anderhalf uur. U heeft zo de gelegenheid een aantal malen op laagdrempelige wijze professioneel te sparren over dagelijkse zaken waarop u als manager op de werkvloer tegenaan loopt.

Vraag hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.