Compacte instrumenten

Elan HR biedt compacte instrumenten; voor een duidelijk, kort en overzichtelijk traject.

De instrumenten zijn geïnspireerd op de Zelfkennismethode van prof. dr. Hubert Hermans en zijn ontwikkeld door Essenceiam.

Ze bieden ondersteuning bij individuele vraagstukken waar je zelf niet een, twee, drie uitkomt. Soms loop je op de een of andere manier vast en dan is het fijn om orde op zaken te stellen. Zonder dat je gedurende een lange periode veel moet investeren in een traject.

Je krijgt snel inzicht door een gestructureerde aanpak en een heldere rapportage afgeleid van jouw onderliggende thema’s en (gevoelens)patronen. Daardoor kun je in een kort tijdsbestek verbetering aanbrengen in je situatie.

Toelichting op de aanpak

Aan de hand een korte lijst met voor jou relevante stellingen breng je in beeld waar je tegenaan loopt en wat dat gevoelsmatig bij je teweeg brengt. Met het resulterende rapport ben je in een paar coachgesprekken in staat zelf snel verandering aan te brengen in je situatie. De doorlooptijd  is maximaal 4 weken waarin twee coachgesprekken plaatsvinden. Dit kan online, telefonisch of op een locatie naar keus (in overleg).

Investering

De investering voor deze begeleiding bedraagt tussen de € 199,= tot € 299,= excl. BTW.
Het intakegesprek voorafgaand aan mogelijke begeleiding is kosteloos.

De instrumenten (diversiteit & inclusie, verbinding aan werk, werkfit, perspectief op werk, (verborgen) verlies, verlies van werk, vitaliteit, verliesverweving). Bij ieder instrument vind je een nadere toelichting, waarvoor en wanneer zet je het in en wat levert het je op.

Diversiteit & inclusie

Investeer als organisatie in diversiteit en inclusie.

De arbeidsmarkt is onderhevig aan veel verandering en wordt steeds meer divers.

Het instrument “diversiteit en inclusie” biedt mensen de gelegenheid bij zich te rade te gaan hoe zij zelf diversiteit en inclusie ervaren, wat het voor hen persoonlijk betekent en hoe zij de ander meer/minder daarin erkennen.

Het geeft inzicht op individueel niveau, doch biedt ook de kans op (management) teamniveau gericht met elkaar het gesprek aan te gaan, open te spreken over diversiteit zonder daarbij de ander tekort te doen door geen aandacht te hebben voor een andere mening.

Lees meer…

Vitaliteit

Verbinding aan werk