Investeer als organisatie in diversiteit en inclusie

De arbeidsmarkt is onderhevig aan veel verandering en wordt steeds meer divers doordat:

  • meer ouderen werkzaam zijn
  • meer mensen met beperkingen (fysiek, psychisch, verstandelijk) werkzaam zijn
  • meer vrouwen toetreden ( in de top) en zij minder in deeltijd werken
  • meer mensen met een niet-Nederlandse achtergrond werkzaam zijn.

De maatschappij verandert, op de lange termijn neemt de potentiële beroepsbevolking af. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren gigantisch toe. In de toekomst moeten we met minder arbeidskrachten het werk doen. Robotisering biedt kansen maar kan het tekort aan arbeidskrachten  niet volledig oplossen. Organisaties moeten leren hun mensen duurzaam, effectief en efficiënt in te zetten.

Erken individuele verschillen en geef ruimte aan ieders talent

Dit doe je als organisatie door meer aandacht te hebben voor het individu; individuele verschillen te erkennen, ruimte te geven aan ieders unieke talenten en luisteren naar wensen en behoeften. Ingeval een organisatie niet investeert in binden en boeien loopt deze op termijn het risico onvoldoende arbeidskrachten in huis te hebben. Daarnaast – zeker niet onbelangrijk – stimuleert een diverse organisatie vaak de creativiteit binnen de organisatie; inspireert om anders naar zaken te kijken doordat medewerkers hun eigenheid inbrengen.

Hoe stimuleer je als organisatie diversiteit?

Door te weten wat medewerkers bezig houdt en waar zij behoefte aan hebben. Welke taal zij spreken. Wat diversiteit voor hen betekent, hoe zij zelf omgaan met diversiteit en hoe zij het ervaren.

Het instrument “diversiteit en inclusie” biedt mensen de gelegenheid bij zich te rade te gaan hoe zij zelf diversiteit en inclusie ervaren, wat het voor hen persoonlijk betekent en hoe zij de ander meer/minder daarin erkennen.

Het geeft inzicht op individueel niveau, doch biedt ook de kans op (management) teamniveau gericht met elkaar het gesprek aan te gaan, open te spreken over diversiteit zonder daarbij de ander tekort te doen door geen aandacht te hebben voor een andere mening.

Ontwikkel een visie waarbij ook draagvlak wordt gecreëerd binnen het  management en bij medewerkers. In deze visie streef je naar een evenwichtige samenstelling van de organisatie op alle niveaus en het biedt de kans om aan iedereen het inzicht te geven welke meerwaarde dat heeft.

Toelichting op de aanpak

Aan de hand een korte lijst geef je een waardering aan bij dit thema relevante zinnen. De uitkomst vertaalt zich in een rapport aan de hand waarvan een gericht coachgesprek plaatsvindt.

Investering

De investering voor deze begeleiding is € 199,= excl. BTW per deelnemer. Daarvoor ontvang je een rapport en een coachgesprek. Het intakegesprek voorafgaand aan het onderzoek is kosteloos.

Voor teams wordt een apart tarief in rekening gebracht; dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.