De methode voor het effectief beïnvloeden van je gesprekspartner       

Sprekers: Wolf Lejeune en Anne van Dinther.
Wolf en Anne nemen u mee in de wereld van de oplossingsgerichte dialoog. U ervaart gedurende deze masterclass hoe u uw gesprekspartner op een gestructureerde en respectvolle wijze zo motiveert dat hij zijn eigen probleem oplost of concreet om instructie vraagt. Dit doen zij aan de hand van theorie en praktische oefeningen. U ondervindt hoe u uw zakelijke relaties, prestaties en samenwerking op plezierige effectieve manier kan verbeteren.

Toelichting
De OctoQuest® aanpak vormt een directe en dialogische verbinding tussen strategie, tactiek en operationeel handelen. Een aanpak die effectief beïnvloeden van de ander en jouzelf borgt, jouzelf en de ander maximaal bij het proces betrekt en weerstand afbouwt. Een wezenlijk onderdeel is de zachte confrontatievorm.

Voor wie?
Professionals die een belangrijke rol hebben in de beïnvloeding van anderen, bijvoorbeeld ten aanzien van hun (professionele) ontwikkeling. Deelnemers werken als bestuurder, (verander) manager, consultant, directeur, re-integratie of arbeidsdeskundige, medici, docenten.

Programma
Het programma bestaat uit een theoretisch deel waarin we ingaan op de volgende onderwerpen;
– hoe interpersoonlijke belangen en/of belangentegenstellingen een rol spelen,
– het koppelen van beschikbare energie aan motivatie,
– het verkennen van mogelijke spanning tussen een ongewenste situatie en het gewenste resultaat,
–  exploreren van negatieve en positieve betrokkenheid.
Vervolgens wordt u uitgenodigd te oefenen met de materie a.d.h.v. voorbeelddialogen.
We sluiten de masterclass af met een plenaire terugkoppeling en ruimte voor vragen.

Deelname
Wij verzorgen vanaf minimaal zes deelnemers deze masterclass ook in company bij u op uw locatie.

Meer lezen over OctoQuest, klik hier.

Over de trainers
Wolf Lejeune en Anne van Dinther hebben een jarenlange ervaring binnen (non) profit als managementadviseur, trainer en ZKM consultant. Zij hebben beiden als passie mensen te laten excelleren in hun (werkzame) leven. Zij doen dit door het geven van (team)trainingen en individuele begeleiding.

OctoQuest ervaren binnen uw organisatie?
Wij verzorgen de masterclass ook op locatie.

Meer informatie, vraag een gesprek aan met ons.