Oplossingsgerichte dialoog OctoQuest®

Succesvol motiveren 

Met OctoQuest® solution focused dialoque leer je hoe je (werk)relaties optimaliseert en conflicten  de-escaleert, maak je latente en onuitgesproken weerstanden manifest bespreekbaar.

OctoQuest® is een oplossingsgerichte dialoog waarbij je je een structuur eigen maakt waarmee je leert je verzoeken en vragen effectiever te formuleren. Met deze techniek ben je in staat situaties in het werk haarscherp te verwoorden en in beeld te brengen en je zeer gericht de gedachtegang van je gesprekspartner bevraagt.
Je spreekt met deze techniek tegelijkertijd op een stimulerende wijze het leervermogen aan bij je gesprekspartner.

Toelichting

De OctoQuest® aanpak vormt een directe en dialogische verbinding tussen strategie, tactiek en operationeel handelen. Een aanpak die effectief beïnvloeden van de ander en jouzelf borgt, jouzelf en de ander maximaal bij het proces betrekt en weerstand afbouwt. Een wezenlijk onderdeel is de zachte confrontatievorm. Systematisch onderzoek bewijst steeds weer opnieuw dat de kracht van deze aanpak schuilt in vast te hanteren patronen, procedures en volgorde.

Hoe werkt OctoQuest®?

De OctoQuest methode borgt een goede samenwerking tussen de gesprekspartners en daarmee worden de onuitgesproken weerstanden en/of (onbewuste) gedachten met wederzijds respect grondig verkend. De vraagtechniek is gebaseerd op een systematische afwisseling van ‘zelfonthullingen’ en appèls.
In de methodiek zijn veel beproefde communicatieprincipes geïntegreerd. OctoQuest® is een vorm van verbale judo die afrekent met weigeren of ontwijken, en tegelijkertijd beide gesprekspartners helpt de ander in zijn of haar waarde te laten.

De aanpak

De kern van de aanpak bestaat onder meer uit systematisch uitgevoerde zelfonthullingen gevolgd door een of meerdere appèl (s). Met respect voor het gevoelsleven (stemmingen, emoties en sentimenten) van betrokkenen wordt aan de hierna volgende elementen aandacht besteed. Deze elementen zijn;
•             de spanning tussen ongewenste situatie en gewenst resultaat,
•             belangen tegenstellingen,
•             negatieve en positieve betrokkenheden,
•             motivatie en beschikbare energie,
•             prioriteiten,
•             het versterken van relaties.
De kracht van deze methode schuilt in een beperkt aantal patronen en procedures, die succes van het proces borgen. Agenda´s en verborgen agenda´s worden snel en systematisch blootgelegd en daardoor ontstaat ruimte voor creatieve en gedragen oplossingen.

Voordelen

Wanneer de gebruiker van OctoQuest® zijn gestelde doelen zo formuleert dat zij binnen zijn eigen controle vallen en hij acteert daarbij vanuit een win- win opstelling dan dwingt hij voor zichzelf en overige betrokkenen succes af. OctoQuest® vormt een systematische aanpak om een gerechtvaardigd doel succesvol door te zetten. Dit in combinatie met behoud of verbetering van de persoonlijke en zakelijke relatie. Tevens wordt daarbij het ontstaan van weerstand maximaal voorkomen. De systematiek stimuleert persoonlijk meesterschap in communiceren en grijpt tevens, in positieve zin, in op persoonlijke overtuigingen. Systematische toepassing door de gebruiker bevordert het ontstaan van mildere overtuigingen over zichzelf en zijn omgeving. Nieuwe inzichten en beleving bevorderen de toename van compassie.

Huidige toepassingen

OctoQuest® wordt succesvol toegepast in de volgende velden;
formuleren strategie en tactiek, confronteren en motiveren, relatie revitaliseren, interviewen, zelfmanagement m.n. komen bij eigen kracht/ focussen, stressbeheersing, teamontwikkeling, conflicthantering, verkoop van ontastbare diensten en goederen, consultancy, leidinggeven, onderhandelen, doorbreken van aangeleerde hulpeloosheid, ontwikkelen van een assertieve aanpak, invloed uitoefenen in (niet hiërarchische)relaties, als aanvulling op de ACA cyclus bij ZKM zelfonderzoeken volgens de zelfconfrontatiemethode.

Voor wie?

OctoQuest® is bestemd voor bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, directeuren, medici, docenten.

U kunt hier vrijblijvend de brochure en/of
een gesprek  aanvragen.