OctoQuest® training

Octoquest® is een verandermethode die professionals in staat stelt bij anderen latente motivatie te onderzoeken en deze manifest te maken:

  • (h)erkennen van onvrede
  • visie/een richting ontwikkelen
  • (ontwikkelen van) een persoonlijke overtuiging dat de eerste stap zelf maakbaar is.

OctoQuest® biedt een gestructureerd en effectief format waarmee je werkrelaties verbetert, conflicten de-escaleert en onuitgesproken weerstanden bespreekbaar maakt.

Met inzet van OctoQuest® formuleer je je verzoeken en vragen effectiever, brengt de situatie in beeld en bevraag je de gedachtegangen van je gesprekspartner direct.

De methode staat voor relatieontwikkeling door strategische, concrete en zachte confronterende aanpak.

Wij bieden gerichte maatwerktrainingen aan managers, HR professionals, docenten.

Deelname is mogelijk middels open inschrijving. Wij informeren je direct zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

Wij organiseren regelmatig een kennismakingsworkshop, aanmelden is eenvoudig, stuur ons een e-mail en wij informeren je wanneer en waar de eerstvolgende workshop plaatsvindt. Je bent van harte welkom.

Wil je z.s.m. starten en niet wachten tot er een groep aanvangt, dat kan, middels een VIP arrangement.

OctoQuest® voor managers

Als manager wens en heb je de drive problemen op de werkvloer op te lossen, de kunst is dit niet zelf te doen maar dit door de professional te laten doen.

Met OctoQuest® leer je hoe je anderen vanuit hun eigen kwaliteiten aanzet om onder jouw regie zelf een oplossing te bedenken voor hun probleem.

Je leert hoe je anderen energie gedreven succesvol stimuleert tot veranderen.

OctoQuest® voor HR professionals

Van jou als HR businesspartner wordt meer en in toenemende mate verwacht dat je optreedt als verbinder en mede verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van complexe en strategische vraagstukken binnen de organisatie.

Als professional is het van groot belang dat je kunt denken buiten kaders én interesse hebt en je verdiept in wat er organisatie breed speelt.

Door jouw kennis te delen ben én blijf je een interessante gesprekspartner.

OctoQuest® voor docenten

Als onderwijskundige of docent wens je meer directe invloed uit te oefenen op je eigen werkomstandigheden en daar ook meer plezier uit te halen. Jouw ambitie is jezelf en je omgeving continu te verbeteren en een goed leerklimaat neer te zetten.

Met OctoQuest® leer je hoe je gebruik maakt van elkaars kennis en kunde en hoe je verantwoordelijkheden (mede) belegd. Je leert met deze methode hoe je meer invloed kunt uitoefenen op je omgeving. Ook leer je hoe je terugkerende problemen (samen) structureel oplost.

Ik ontvang graag nadere informatie over de data en  kosten van de training.