Coaching met de Zelfkennismethode / Zelfconfrontatiemethode

De ZelfconfrontatieMethode/ZelfKennisMethode, is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk en ze zo weer in beweging brengt.

De ZKM-methode helpt bij het inzichtelijk maken van wat mensen weerhoudt hun gaven en talenten in te zetten. De visie achter de Zelfconfrontatiemethode/ZelfKennisMethode is dat authenticiteit ontstaat vanuit inzicht in het eigen aandeel van gebeurtenissen uit het verleden.

Door inzicht in patronen die de keuzes in leven en werk tot nu hebben bepaald, wordt de zelfkennis verder ontwikkeld. Door het (her)ontdekken van eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden, wordt het zelfsturende vermogen sterk uitgebreid en daardoor het vermogen om in de toekomst zelf, gemotiveerd te kiezen.

autumn wind 02

Elan HR biedt individuele ZKM coaching aan diegenen die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Denk hierbij aan managementontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, loopbaanvragen, betere balans werk/privé, reïntegratie of zingevingsvragen.

Leven er bij jou vragen, bijvoorbeeld:

  • Je wilt van baan veranderen, echter weet niet goed welk ander werk bij jou past.
  • Je wilt effectiever functioneren.
  • Je hebt moeite met stellen van grenzen, wilt assertiever zijn.
  • Ontwikkelingsvraagstukken.
  • Je kampt met vermoeidheidsklachten (burn-out) en wilt uitzoeken waardoor dit wordt veroorzaakt.
  • Jouw functie wijzigt of komt te vervallen.
  • Je zou graag het roer omgooien echter je durft het niet. Iets weerhoudt je en je wilt graag ontdekken  wat.
  • Je bent ziek geweest of werkeloos en wil weer aan het werk.

In het traject waarin Elan HR jou begeleidt staat jouw vraag centraal.
De begeleiding is intensief en op jouw persoon toegesneden.

Wil jij weten of mijn werkwijze bij jou past?
Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend.