Carrièreontwikkeling

Je vraagt zich af hoe je meer voldoening kunt halen uit je huidige baan, of je wel op de juiste plek zit, hebt een leer en ontwikkelvraag of overweegt een loopbaanswitch.

Mogelijk wijzigt jouw functie of komt deze te vervallen. Je zou graag het roer omgooien echter je twijfelt. Iets weerhoudt jou en je zou graag ontdekken wat.

Of je bent (langdurig) ziek geweest of werkeloos en wilt weer aan het werk. Voordat je stappen onderneemt is het goed in kaart te brengen wie je bent, wat je kunt en wat jouw ambities zijn ten aanzien van je loopbaan.

Werkwijze loopbaan/ carrièreontwikkeling met ZKM

Je onderzoekt op welke wijze je jouw loopbaan kunt (her)inrichten, wie of wat je daarbij nodig hebt en welke perspectieven je hebt. Je doet dit met behulp van een relatief kort en intensief wetenschappelijk onderbouwd coaching traject waarin jouw loopbaan centraal staat. Het traject verloopt volgens een vaste opbouw.

Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt, jij als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft jouw eigen leefwereld en wat jij daarin belangrijk vindt, de consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in jouw ervaringswereld.

De methode geeft snel inzicht in de rode draad in jouw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op jouw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties jou juist stimuleren om zaken aan te pakken.Met dit inzicht ben je in staat gewenste veranderingen aan te brengen.

Het traject bestaat uit twee onderdelen, het loopbaanZelfonderzoek bestaat uit twee gesprekken van 2 uur en online huiswerk. Het geeft inzicht hoe jij betekenis geeft aan gebeurtenissen uit jouw verleden, heden en toekomst. Het vervolgtraject bestaat uit twee coachgesprekken van anderhalf uur per sessie.

Doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd van het traject is twee maanden. 

Resultaten

  • Je krijgt inzicht hoe je in de wereld staat, hoe je waardering geeft aan jezelf en jouw omgeving. Je leert wat je zelf nodig hebt om in beweging te komen en wat maakt dat je eventueel stagneert.
  • Je krijgt meer inzicht in hoe keuzes (studie/loopbaan) in jouw verleden tot stand kwamen.
  • Zicht op jouw interesses, bekwaamheden en wensen t.a.v. jouw loopbaan.
  • Meer grip op jouw eigen (werkzame) leven doordat jouw zelfinzicht is verhoogd.
  • Zicht op eigen functioneren.
  • Nemen van meer verantwoordelijkheid ten aanzien van (loopbaan)keuzes.
  • Welke mogelijkheden je voor jezelf ziet t.a.v. werk en loopbaan.       

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de ZKM vereniging. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld.
De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland.

Investering

Het traject bestaat uit een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek, een loopbaanZelfonderzoek met rapport en twee coachgesprekken. Je krijgt praktisch werkmateriaal tot je beschikking. De coaching vindt online plaats. 

Wil je weten of deze vorm van coaching bij jou past?
Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan.