“Het geheim van het leven is om zeven keer te vallen en acht keer op te staan.” P. Coulho

Focus Elan HR

Energiek (samen) werken. Mijn focus is professionals binnen organisaties zodanig te inspireren dat zij met plezier, voldoening en succes hun positie waarmaken.
Professionals die synergie weten aan te brengen in hun omgeving waarin collega’s/medewerkers kunnen excelleren.

Dienstverlening

Ik werk als (ad interim) strategisch HR sparringpartner en ben door mijn jarenlange ervaring breed inzetbaar.
Ik heb veel ervaring met complexe vraagstukken rondom verandermanagement, verzuimmanagement, functioneren, managementontwikkeling, aanname- door en uitstroombeleid en meer. Ik kan u hiermee van (tijdelijk) advies voorzien en u begeleiden zodat uw organisatie mede met mijn ondersteuning midden- tot lange termijn doelen kan behalen.  Daarnaast heb ik ervaring met het leiden van implementatieprojecten, verzorgen van trainingen en het begeleiden van individuen met betrekking tot effectief functioneren. Het geeft mij veel voldoening wanneer mensen en organisaties (her) ontdekken wat hen drijft en welke waarden zij nastreven in werk en leven.

Doelgroep

Organisaties en professionals  die zich meer bewust willen worden waar ze voor staan.
Die zich verder willen ontplooien als organisatie of mens en leider waarbij ze zichzelf zijn en hun omgeving weten te inspireren door terugkerend met hen in dialoog te gaan.

Ontplooiing

Ik heb me als professional aangesloten bij relevante werkgevers- en beroepsverenigingen, werk volgens vastgestelde kwaliteitscriteria (inclusief evaluatie) en werk zo doorlopend (met plezier) aan mijn eigen ontwikkeling.

                                   

Unieke begeleidingsmethode

De ZelfconfrontatieMethode/ZelfKennisMethode is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die jou in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk en je zo (weer) in beweging brengt.

De ZKM-methode helpt bij het inzichtelijk maken van wat jou weerhoudt je gaven en talenten in te zetten.

De visie achter de Zelfconfrontatiemethode/ZelfKennisMethode is dat authenticiteit ontstaat vanuit inzicht in het eigen aandeel van gebeurtenissen uit het verleden.

Door inzicht in patronen die de keuzes in leven en werk tot nu hebben bepaald, wordt de zelfkennis verder ontwikkeld.

Door het (her)ontdekken van je eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden, wordt het zelfsturende vermogen sterk uitgebreid en daardoor het vermogen om in de toekomst zelf, gemotiveerd te kiezen.

Uitgelicht:

Binden en boeien, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ZKM, wat hebben zij gemeen?