“Het geheim van het leven is om zeven keer te vallen en acht keer op te staan.” P. Coulho

Focus Elan HR

Energiek (samen) werken. Mijn focus is professionals binnen organisaties zodanig te inspireren dat zij met plezier, voldoening en succes hun positie waarmaken.
Professionals die synergie weten aan te brengen in hun omgeving waarin collega’s/medewerkers kunnen excelleren.

Dienstverlening

Ik werk als (ad interim) strategisch HR sparringpartner en ben door mijn jarenlange ervaring breed inzetbaar.
Ik heb veel ervaring met complexe vraagstukken rondom verandermanagement, verzuimmanagement, functioneren, managementontwikkeling, aanname- door en uitstroombeleid en meer. Ik kan u hiermee van (tijdelijk) advies voorzien en u begeleiden zodat uw organisatie mede met mijn ondersteuning midden- tot lange termijn doelen kan behalen.  Daarnaast heb ik ervaring met het leiden van implementatieprojecten, verzorgen van trainingen en het begeleiden van individuen met betrekking tot effectief functioneren. Het geeft mij veel voldoening wanneer mensen en organisaties (her) ontdekken wat hen drijft en welke waarden zij nastreven in werk en leven.

Doelgroep

Organisaties en professionals  die zich meer bewust willen worden waar ze voor staan.
Die zich verder willen ontplooien als organisatie of mens en leider waarbij ze zichzelf zijn en hun omgeving weten te inspireren door terugkerend met hen in dialoog te gaan.

Ontplooiing

Ik heb me als professional aangesloten bij relevante werkgevers- en beroepsverenigingen, werk volgens vastgestelde kwaliteitscriteria (inclusief evaluatie) en werk zo doorlopend (met plezier) aan mijn eigen ontwikkeling.

                                   

Werkwijze en methode

Coaching met de Zelfkennismethode / Zelfconfrontatiemethode

De ZelfconfrontatieMethode/ZelfKennisMethode, is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk en ze zo weer in beweging brengt.

De ZKM-methode helpt bij het inzichtelijk maken van wat mensen weerhoudt hun gaven en talenten in te zetten. De visie achter de Zelfconfrontatiemethode/ZelfKennisMethode is dat authenticiteit ontstaat vanuit inzicht in het eigen aandeel van gebeurtenissen uit het verleden.

Door inzicht in patronen die de keuzes in leven en werk tot nu hebben bepaald, wordt de zelfkennis verder ontwikkeld. Door het (her)ontdekken van eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden, wordt het zelfsturende vermogen sterk uitgebreid en daardoor het vermogen om in de toekomst zelf, gemotiveerd te kiezen.

Elan HR biedt individuele ZKM coaching aan diegenen die willen werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Denk hierbij aan managementontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, loopbaanvragen, betere balans werk/privé, reïntegratie of zingevingsvragen.

Leven er bij jou vragen, bijvoorbeeld:

  • Je wilt van baan veranderen, echter weet niet goed welk ander werk bij jou past.
  • Je wilt effectiever functioneren.
  • Je hebt moeite met stellen van grenzen, wilt assertiever zijn.
  • Ontwikkelingsvraagstukken.
  • Je kampt met vermoeidheidsklachten (burn-out) en wilt uitzoeken waardoor dit wordt veroorzaakt.
  • Jouw functie wijzigt of komt te vervallen.
  • Je zou graag het roer omgooien echter je durft het niet. Iets weerhoudt je en je wilt graag ontdekken  wat.
  • Je bent ziek geweest of werkeloos en wil weer aan het werk.

In het traject waarin Elan HR jou begeleidt staat jouw vraag centraal.
De begeleiding is intensief en op jouw persoon toegesneden.

Individuele coaching

Meer grip op je (werkzame) leven, werken aan persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Durven eigen talenten in te zetten en er voor te gaan. De ZelfKennisMethode (ZKM) is een kortdurende laagdrempelige methode om snel inzicht te krijgen in bewuste en onbewuste drijfveren. Resultaat van deze methode is dat je met hernieuwd inzicht leert de regie te pakken voor jouw heden én jouw toekomst.

Meer

Carrièreontwikkeling

Je vraagt je af hoe je meer voldoening kunt halen uit jouw huidige baan, of je wel op de juiste plek zit, hebt een leer en ontwikkelvraag of overweegt een loopbaanswitch. Je zou van baan willen veranderen, echter weet niet goed welk ander werk bij jou past. Mogelijk wijzigt jouw functie of komt deze te vervallen. Of je zou graag het roer omgooien echter je twijfelt.

Meer

ZKM coaching voor leidinggevenden                                                              

Je bent werkzaam als manager en wilt jezelf doorlopend blijven ontwikkelen. Je wilt jouw kennis over managen verbreden en wilt leren authentiek over te komen. Dit bereik je door te werken aan het verhogen van je zelfinzicht. Of je bent manager en wilt kunnen sparren over dagelijkse zaken waarop je op de werkvloer tegenaan loopt.

Meer