“Zie alle moeilijkheden

als kansen om iets nieuws

te creëren, te leren

en te groeien.”

 • Focus

  Plezier en voldoening in je werk

  Focus Elan HR

  Energiek (samen) werken. Mijn focus is professionals binnen organisaties zodanig te inspireren dat zij met plezier, voldoening en succes hun positie waarmaken. 

 • HR advies

  In- door en uitstroom

  Strategisch HR advies
  Verandermanagement
  Managementontwikkeling
  Functioneringsvraagstukken
  Verzuimmanagement
  Werving & Selectie
  Duurzame inzetbaarheid

 • Coaching & Training

  Individueel & team

  Leiderschapsontwikkeling
  Assertiviteit
  Burn-out
  Loopbaanontwikkeling
  Stressreductie
  Vitaliteit
  Beter samenwerken
  Motiveren
  Zingeving

Grip op je leven

(Her)ontdek je eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden.

Waar de een helemaal enthousiast wordt van verandering en nieuwe kansen, zal de ander zich daar minder (snel) voor openstellen. Sommigen nemen veel initiatief, anderen wachten meer af. Sommige mensen werken graag samen, anderen bij voorkeur alleen of zoveel mogelijk zelfstandig. Als mensen zicht hebben op hun persoonlijke drijfveren kunnen zij zich makkelijker bewegen en staande houden in de huidige maatschappij.

Wat de meeste medewerkers hoe dan ook gemeen hebben is dat ze betrokken zijn bij de organisatie. Ook als soms de koers van de organisatie is veranderd en de medewerker niet is meegegroeid, om wat voor redenen dan ook. Hoe kunnen  mensen hun eigen drijfveren onderzoeken en ontdekken, zodat ze meer tot hun recht komen en hun unieke eigenheid omarmen.

Een organisatie bestaat qua samenstelling uit een dwarsdoorsnede van mensen uit de maatschappij. Iedereen brengt iets unieks in en dat geeft groeikracht.

De ZKM-methode is een unieke begeleidingsmethode en helpt bij het inzichtelijk maken van wat mensen weerhoudt hun gaven en talenten in te zetten. Het is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk en ze zo (weer) in beweging brengt.

Door inzicht in patronen die de keuzes in leven en werk tot nu hebben bepaald, wordt de zelfkennis verder ontwikkeld.

Door het (her)ontdekken van de eigen inspiratie, kracht en mogelijkheden, wordt het zelfsturende vermogen sterk uitgebreid en daardoor het vermogen om in de toekomst zelf, gemotiveerd te kiezen.

Zelf Kennis Methode / Zelf Confrontatie Methode: bewustwordingsproces van binnenuit mentale flexibiliteit