Individuele (ZKM) coaching  

                                                                                 

Individuele coaching is geschikt voor iedereen die wil werken aan persoonlijke effectiviteit.

Denk hierbij aan persoonlijke vraagstukken als:
 • hanteren van stress en werkdruk,
 • (dreigende) burn-out,
 • re-integratie,
 • vitaliteit,
 • verbeteren van communicatiestijl en samenwerking,
 • leiderschapsontwikkeling,
 • verlieservaring,
 • een betere balans  tussen werk en privé,
 • zingevingsvraagstukken.

Een ZKM traject biedt jou een grondige mogelijkheid op gestructureerde wijze te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om (belangrijke) veranderingen aan te brengen in jouw leven.  

Grip op je leven, met inzet van de Zelfkennismethode (ZKM). 

Werkwijze

Het traject is een relatief kort intensief wetenschappelijk onderbouwd coaching traject waarin jouw levenservaringen centraal staan. Het verloopt volgens een vaste opbouw. Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt. Jij als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft jouw eigen leefwereld en wat jij daarin belangrijk vindt. De consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in jouw ervaringswereld.

De methode geeft snel inzicht in de rode draad in jouw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op jouw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties jou juist stimuleren om zaken aan te pakken. Met dit inzicht ben je beter in staat gewenste veranderingen aan te brengen in jouw leven.

Het traject bestaat uit twee onderdelen, de onderzoeksfase bestaat uit vier gesprekken en geeft inzicht hoe jij betekenis geeft aan gebeurtenissen uit jouw verleden, heden en toekomst en neemt ongeveer tien uur gesprekstijd in beslag. De validatiefase bestaat uit gemiddeld vijf verdiepingsgesprekken van anderhalf uur.

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van een ZKM traject is drie maanden tot een half jaar.

Resultaten

Met hernieuwd zelfinzicht leer je de regie te nemen voor jouw heden én toekomst. Durf je eigen talenten in te zetten en er voor te gaan.

 • Je krijgt meer grip op jouw (werkzame) leven, weet effectiever te functioneren en ervaart zo meer voldoening.   
 • Je krijgt meer inzicht in hoe keuzes in jouw verleden tot stand kwamen.
 • Je krijgt meer grip op je eigen leven doordat je zelfinzicht is verhoogd.
 • Je neemt meer verantwoordelijkheid ten aanzien van keuzes.
 • Je relativeert meer en ervaart rust.
 • Je doet geen (onbewuste) concessies aan jezelf.

Voor wie is ZKM geschikt

Een ZKM traject is niet geschikt voor iedereen. De onderstaande voorwaarden zijn nodig om jouw traject succesvol te doen zijn:

 • je beschikt over enig vermogen tot zelfreflectie,
 • je hebt een diepe wens daadwerkelijk verandering aan te brengen in je (werkzame) leven,
 • je bent en durft kritisch te zijn op je eigen handelen,
 • je bereid bent te oefenen met nieuwe, voor jou spannende situaties.

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de vereniging ZKM. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland.

Investering

Zakelijk tarief

Het traject bestaat uit een onderzoeksfase met vier gesprekken, daarna volgen vijf verdiepingsgesprekken. Het traject, de onderzoeksfase met vier gesprekken, het rapport en de bijbehorende verdiepingssessies, bedraagt € 1997,= excl. BTW. Eventuele bijkomende reiskosten ( € 0,19 p/km) worden door mij apart in rekening gebracht.

Particulier tarief

ZKM toegankelijk maken voor iedereen die de ambitie heeft te werken aan zelfontwikkeling. Om dit mogelijk te maken hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief, informeer in het kennismakingsgesprek naar de condities.

Ben jij op dit moment bijstandsgerechtigde en heb je nog geen perspectief op een baan of aanvullend inkomen? Drie keer per jaar bied ik een gratis traject aan. Wil jij daarvoor in aanmerking komen? Denk na wat een ZKM traject voor jou zou kunnen betekenen en laat het mij weten in een e-mail. 

Testimonials

Ik heb geleerd betere keuzes te maken, ik heb zicht gekregen op mijn werkelijke drijfveren. Ik doe nu meer wat echt bij mij past en minder wat anderen van mij verwachten. Ik laat me niet langer ontregelen en heb minder stress.

Ik ervaar zoveel meer rust. Ik moet niet meer zoveel van mijzelf. Mijn omgeving ziet tegenwoordig een blij en veel minder gehaast mens.

Ik heb geleerd kritiek niet meer zo persoonlijk op te vatten. Ik weet nu dat het vaak niet eens om mij ging, maar meer om het proces waar mensen uit mijn omgeving zelf in zaten.

Ik heb meer zelfinzicht en zelfvertrouwen gekregen. Ik ben inmiddels gevraagd voor een andere functie binnen de organisatie, en dat terwijl ik daar niet eens mee bezig was.

Ik snapte niet dat anderen mij vaak niet begrepen, dat zij hun verantwoordelijkheden uit de weg gingen. Ik had het idee er alleen voor te staan. Ik neem nu nog steeds vaak het voortouw, echter zonder alle hooi op mijn vork te nemen. Weekend is weer echt weekend.

Iedereen om mij heen maakte carrière, ik niet, ondanks mijn gedegen kennis en werkervaring. Ik ben assertiever geworden, laat nu meer van mezelf zien en horen.

Ik had een burn-out, maar kon dit niet accepteren van mezelf. Door het traject heb ik geleerd meer voor mezelf op te komen en mijn grenzen aan te geven.

Ik vond het best spannend, zo’n ZKM traject. Maar ik liep stuk in mijn werk, had moeite met samenwerken en accepteren van gezag. Mijn directeur was bekend met ZKM en ik kreeg de kans mezelf te ontwikkelen. Ik voelde me bij Anne direct op mijn gemak en ben open het traject ingegaan. Ik voel me sindsdien minder snel aangevallen, ben zelfverzekerder geworden en mijn collega’s zoeken me weer spontaan op.  Het traject heeft me veel gebracht.

Wat kan ZKM coaching voor jou betekenen?