Individuele (ZKM) coaching  

                                                                                 

Individuele coaching is geschikt voor iedereen die wil werken aan persoonlijke effectiviteit.

Denk hierbij aan persoonlijke vraagstukken als hanteren van stress en werkdruk, (dreigende) burn-out, re-integratie, vitaliteit, verbeteren van communicatiestijl en samenwerking, leiderschapsontwikkeling, verlieservaring, een betere balans  tussen werk en privé of zingevingsvraagstukken.

Het biedt jou een grondige mogelijkheid op gestructureerde wijze te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om (belangrijke) veranderingen aan te brengen in jouw leven.  

Werkwijze

Het traject is een relatief kort en intensief wetenschappelijk onderbouwd coaching traject waarin jouw levenservaringen centraal staan. Het traject verloopt volgens een vaste opbouw. Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt, jij als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft jouw eigen leefwereld en wat jij daarin belangrijk vindt, de consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in jouw ervaringswereld.

De methode geeft snel inzicht in de rode draad in jouw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op jouw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties jou juist stimuleren om zaken aan te pakken. Met dit inzicht ben je beter in staat gewenste veranderingen aan te brengen in jouw leven.

Het traject bestaat uit twee onderdelen, de onderzoeksfase bestaat uit drie gesprekken en geeft inzicht hoe jij betekenis geeft aan gebeurtenissen uit jouw verleden, heden en toekomst en neemt ongeveer tien uur gesprekstijd in beslag. De validatiefase bestaat uit gemiddeld drie tot zes coachgesprekken van anderhalf uur.

Doorlooptijd

Gemiddelde doorlooptijd van een ZKM traject is drie maanden tot een half jaar.

Resultaten

Je krijgt meer grip op jouw (werkzame) leven, weet effectiever te functioneren en ervaart zo meer voldoening. Met hernieuwd zelfinzicht leer je de regie te nemen voor jouw heden én toekomst. Je creëert op die manier het leven dat haalbaar is en bij je past. Durven jouw eigen talenten in te zetten en er voor te gaan.          
–              Je krijgt meer inzicht in hoe keuzes in jouw verleden tot stand kwamen,                                  
–              meer grip op je eigen leven doordat je zelfinzicht is verhoogd,
–              nemen van meer verantwoordelijkheid ten aanzien van keuzes,
–              kunnen relativeren,
–              geen (onbewuste) concessies doen aan jezelf.

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de vereniging ZKM. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland.

Investering

Het traject bestaat uit een onderzoeksfase en een validatiefase (gerichte persoonlijke coaching).

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Vraag hier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.