Is diversiteit nastreven binnen uw organisatie voor u een hobby of een noodzaak? Is uw organisatie samengesteld uit medewerkers die een afspiegeling is van onze huidige samenleving?

Ingeval u meer wilt bereiken dan enkel te voldoen aan de opgelegde norm bent u gebaat bij het ontwikkelen van een visie waarbij ook draagvlak wordt gecreëerd binnen uw management en medewerkers. In deze visie streeft u naar een evenwichtige samenstelling van uw organisatie op alle niveaus en het biedt de kans om aan iedereen het inzicht te geven welke meerwaarde dat heeft.

Diversiteit bevorderen betekent onder meer kansen creëren voor arbeidsgehandicapten, mensen met een migratieachtergrond, 50+, en vrouwen in bestuursfuncties. De arbeidsmarkt en het aanbod verandert in een rap tempo, het volgen van deze training biedt u nieuwe inzichten en handvatten hoe u optimaal menselijk kapitaal en talent kunt inzetten.

Diversiteit

Diversiteit