OctoQuest® voor HR professionals


Van jou als HR businesspartner wordt meer en in toenemende mate verwacht dat je optreedt als verbinder en mede verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van complexe en strategische vraagstukken binnen de organisatie.

Als professional is het van groot belang dat je kunt denken buiten kaders én interesse hebt en je verdiept in wat er organisatie breed speelt. Door jouw kennis te delen ben én blijf je een interessante gesprekspartner. Vraag daarbij is: hoe kun je de ander gericht adviseren en/of coachen zodat jouw gesprekspartner de urgentie voelt en verantwoordelijkheid neemt.

Herken je dit:

Veel HR professionals hebben het potentieel in zich een goede businesspartner te zijn. Ze worden echter geremd doordat zij nog te vaak worden ingezet bij tactische en operationele taken;

  • je voert als HR professional (coach)gesprekken en je gesprekspartner wil ondanks al jouw inzet maar niet in beweging komen;
  • je bent zelf ‘het gereedschap’ in het beïnvloeden van anderen;
  • je wilt leren met je opdrachtgever in een dialoog een beweging te maken van probleemdelegatie naar oplossingsdelegatie.

OctoQuest®, wat is het en wat bereik je ermee

Tijdens de training leer je hoe jij de ander aanzet om kleur aan zichzelf te bekennen. Zodat iemand gemotiveerd is om zelf eigen ruimte in te nemen en zo zijn situatie te veranderen.
Tijdens een OctoQuest® training leer je hoe je als HR professional verbinder kunt zijn tussen HR, management en medewerkers. Hoe je gebruik maakt van elkaars kennis en kunde en waar verantwoordelijkheden belegd horen.

Je leert hoe je meer invloed kunt uitoefenen op je omgeving en hoe je een volwaardig partner of MT lid word. Ook leer je hoe verweesde problemen geadopteerd worden. Je krijgt oog voor de context en werkt op natuurlijke wijze aan persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

Je leert gedurende deze training vanuit meerdere perspectieven naar rolpatronen te kijken op de werkvloer en hoe je deze kunt beïnvloeden.

Programma

Het programma is een combinatie van theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan de hand van gestructureerde vragen onderzoek je voor jou relevante ingewikkelde situaties.

In de geleide dialoog (het OQ interview) ontdek je gaandeweg nieuwe perspectieven waarmee je anders tegen situaties aankijkt of de ander leert anders tegen situaties aan te kijken.

Je ontdekt en werkt actief aan een nieuwe aanpak die jou brengt naar de gewenste situatie.

Resultaten

Je kijkt en handelt met open vizier naar complexe organisatievraagstukken en hebt meer zicht op (eigen) rol en rolopvattingen. De methodische aanpak verhoogt jouw motivatie én van je gesprekspartner om problemen op de werkvloer structureel te bespreken en (mee) op te lossen.

Je weet na afloop van de training OctoQuest® toe te passen in nieuwe situaties en de methode toe te passen. Je weet hoe je je gesprekspartner uitnodigt om aan zichzelf kleur te bekennen.

Je krijgt meer inzicht in invloed en ten aanzien van samenwerkingsprocessen. Op die wijze weet je je senioriteit te pakken waarmee je een volwaardig gesprekspartner bent voor collega’s, management en directie.

Duur van de training

Drie dagen, verspreid over meerdere weken. Je bent bereid persoonlijke zakelijke casussen in te brengen.

Locatie

‘s-Hertogenbosch (Den Bosch), in het midden van het land of in overleg nader te bepalen. De training wordt ook in company gegeven, informeer naar de mogelijkheden.

Voorwaarden

De training vindt doorgang bij minimaal zes deelnemers.
Om de veiligheid van iedere deelnemer te borgen wordt vooraf in samenspraak met de opdrachtgever het aantal deelnemers bepaald dat gelijktijdig kan deelnemen vanuit één organisatie. Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de training, een deelnemer mag zich bij verhindering laten vervangen door een collega.

Voor meer informatie inzake startdata en kosten, vraag vrijblijvend een gesprek aan.