Ontwikkelen van medewerkers

OctoQuest® voor managers

Als manager of leidinggevende heb je te maken met meerdere belangen, belangen van jouw medewerkers, belangen van jouw directie en jouw eigen persoonlijke belangen. Je wilt leren daar professioneel mee om te gaan. Je wilt leren kritiek niet persoonlijk op te pakken, doch zien als een kans om in gesprek te komen en te blijven met jouw omgeving.

Je ambieert jouw kennis over managen te verbreden en wilt authentiek overkomen. Als manager wens en heb je de drive problemen op de werkvloer op te lossen, de kunst is dit niet zelf te doen maar dit door de professional te laten doen.

OctoQuest®, wat is het en wat bereik je ermee

Met OctoQuest® leer je hoe je anderen vanuit hun eigen kwaliteiten aanzet om onder jouw regie zelf een oplossing te bedenken voor hun probleem. Je leert hoe je anderen energie gedreven succesvol stimuleert tot veranderen. Je beseft dat reactiverende en stimulerende vragen daarbij een belangrijk middel zijn.

Wij hebben ontdekt dat het stellen van een stel samenhangende zacht confronterende vragen ertoe leiden dat de ander zijn rol gebonden verantwoordelijkheid (her)neemt of concreet vraagt om (her)instructie. Deze aanpak noemen we OctoQuest®.

Met 8 vragen in een lineair en cyclus zoekproces stimuleert de vragensteller (bijv. manager/coach) zijn gesprekspartner actief zijn belemmeringen onder ogen te zien en die gemotiveerd aan te pakken.

Je leert gedurende deze training vanuit meerdere rolpatronen te kijken naar situaties op de werkvloer en hoe je deze gericht kunt beïnvloeden.

Programma OctoQuest®

Het programma is een combinatie van theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan de hand van gestructureerde vragen onderzoek je voor jou relevante ingewikkelde situaties.

In de geleide dialoog (het OQ interview) ontdek je nieuwe perspectieven. Met deze nieuwe perspectieven kijk je zelf anders tegen situaties aan of de ander leert hoe anders tegen situaties aan te kijken.

Resultaten

Met open vizier kijk je naar vraagstukken waar medewerkers op de werkvloer tegenaan lopen en stimuleert hen met vragen zelf een oplossing te bedenken of dat zij jou concreet om instructie vragen.

Je hebt beter zicht op ( jouw eigen) rol en de rolopvattingen van anderen. De methodische aanpak vergroot jouw zelfvertrouwen om op de werkvloer problemen gestructureerd op te laten lossen.

Na afloop van de training pas je OctoQuest® toe in je gesprekken. Je hebt meer inzicht in invloed en op samenwerkingsprocessen verworven.

Duur

Drie dagen, verspreid over meerdere weken. Je bent bereid persoonlijke zakelijke casussen in te brengen.

Locatie

‘s-Hertogenbosch (Den Bosch), in het midden van het land of in overleg nader te bepalen. De training wordt ook in company gegeven, informeer naar de mogelijkheden.

Voorwaarden

De training vindt doorgang bij minimaal zes deelnemers.
Om de veiligheid van iedere deelnemer te borgen wordt vooraf in samenspraak met de opdrachtgever het aantal deelnemers bepaald dat gelijktijdig kan deelnemen vanuit één organisatie. Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de training, een deelnemer mag zich bij verhindering laten vervangen door een collega.

Meer weten over OctoQuest en hoe je ontwikkeling bevordert?
Neem contact met ons op, boek vrijblijvend een afspraak.