Zelfleiderschap

Coaching voor leiders                                                 

Als manager, leidinggevende, directeur of bestuurder heb je te maken met meerdere belangen, belangen van jouw medewerkers, belangen van jouw directie en je eigen persoonlijke belangen. Je wilt leren daar professioneel mee om te gaan. Je wilt leren kritiek niet persoonlijk op te pakken, doch zien als een kans om in gesprek te komen en te blijven met jouw omgeving. Je hebt de ambitie jouw kennis over managen te verbreden en wilt authentiek overkomen.
Je bereikt dit door te werken aan het verhogen van je zelfinzicht en blijvend open te staan voor zelfontwikkeling.

Resultaten

Je krijgt inzicht hoe je in de wereld staat, hoe je waardering geeft aan jezelf en jouw omgeving. Je leert wat je zelf nodig hebt om in beweging te komen en wat maakt dat je eventueel stagneert. Je bent jezelf bewust welke (belemmerende) overtuigingen je hanteert en welke effecten dat heeft op je omgeving. Met dit inzicht kun je voortaan op ongedwongen wijze jouw medewerkers aansturen en enthousiasmeren, ook de zelfsturende hoogopgeleide professional. Je bereikt door een betere onderlinge samenwerking betere prestaties. 

Je weet je positie in te nemen binnen de directie of het managementteam.
Je hebt geleerd:
–              wat jouw stijl van leidinggeven is,
–              kritiek niet langer persoonlijk op te nemen,
–              authentiek over te komen,
–              meer grip te hebben op situaties doordat je zelfinzicht is verhoogd,
–              meer verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van keuzes,
–              beter te relativeren,
–              om te gaan met weerstand,
–              geen (onbewuste) concessies te doen aan jezelf.

Voor wie geschikt

Een ZKM traject is niet geschikt voor iedere leidinggevende. De onderstaande voorwaarden zijn nodig om het traject succesvol te doen zijn:

  • je beschikt over vermogen tot zelfreflectie,
  • je bent bereid verandering aan te brengen in je stijl van leidinggeven,
  • je bent en durft kritisch te zijn op je eigen handelen,
  • je vind het belangrijk te investeren in je eigen ontwikkeling,
  • je bereid bent te oefenen met nieuwe, voor jou spannende situaties.

Werkwijze

Gedurende een relatief korte tijd ga je aan de slag met een intensief wetenschappelijk onderbouwd begeleidingstraject waarin jouw levenservaringen centraal staan. De methode geeft snel inzicht in bewuste en onbewuste drijfveren.
Het traject verloopt volgens een vaste opbouw. Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt, jij als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft jouw eigen leefwereld en wat je daarin belangrijk vind, de consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in jouw ervaringswereld.
De methode geeft snel inzicht in de rode draad in jouw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op jouw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties je juist stimuleren om zaken aan te pakken en bijvoorbeeld jouw medewerkers aan te spreken. Met dit inzicht ben je in staat gewenste veranderingen aan te brengen.

Het traject bestaat uit twee onderdelen, het eerste deel (onderzoek) bestaat uit vier gesprekken en geeft inzicht hoe je betekenis geeft aan gebeurtenissen uit je verleden, heden en toekomst en neemt ongeveer tien uur gesprekstijd in beslag. Het vervolgtraject bestaat uit maximaal vijf verdiepingsgesprekken van anderhalf uur. Gemiddelde doorlooptijd van het begeleidingstraject is drie maanden tot een half jaar.

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de ZKM vereniging. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. 

Investering

Het ZKM traject bestaat uit een onderzoeksfase met vier gesprekken, daarna volgen 3 -5 coachgesprekken.

Onderzoeksfase
4 gesprekken van 2,5 uur | incl. wetenschappelijk onderbouwd rapport

Validatiefase
3 – 5 verdiepingsgesprekken van anderhalf uur

ZKM toegankelijk maken voor iedereen die de ambitie heeft te werken aan zelfontwikkeling. Om dit mogelijk te maken hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief, informeer in het kennismakingsgesprek naar de condities.

***

Ben jij op dit moment bijstandsgerechtigde en heb je nog geen perspectief op een baan of aanvullend inkomen? Een aantal keer per jaar bied ik een gratis traject aan. Wil jij daarvoor in aanmerking komen? Denk na wat een ZKM traject voor jou zou kunnen betekenen en neem contact op.