Werken aan persoonlijke effectiviteit

 • hanteren van stress en werkdruk,
 • (dreigende) burn-out,
 • re-integratie,
 • vitaliteit,
 • verbeteren van communicatiestijl en samenwerking,
 • leiderschapsontwikkeling,
 • verlieservaring,
 • een betere balans  tussen werk en privé,
 • zingevingsvraagstukken.

Het coachtraject biedt jou een grondige mogelijkheid op gestructureerde wijze te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om (belangrijke) veranderingen aan te brengen in jouw leven.  

Krijg beter grip op je leven

Resultaten

Met hernieuwd zelfinzicht leer je de regie te nemen voor jouw heden én toekomst. 

 • Je krijgt meer grip op jouw (werkzame) leven, weet effectiever te functioneren en ervaart zo meer voldoening.   
 • Je krijgt meer inzicht in hoe keuzes in jouw verleden tot stand kwamen.
 • Je krijgt meer grip op je eigen leven doordat je zelfinzicht is verhoogd.
 • Je neemt meer verantwoordelijkheid ten aanzien van keuzes.
 • Je relativeert meer en ervaart rust.
 • Je doet geen (onbewuste) concessies aan jezelf.

Voor wie geschikt

Een ZKM traject is niet geschikt voor iedereen. De onderstaande voorwaarden zijn nodig om jouw traject succesvol te doen zijn:

 • je beschikt over vermogen tot zelfreflectie,
 • je hebt een diepe wens daadwerkelijk verandering aan te brengen in je (werkzame) leven,
 • je bent en durft kritisch te zijn op je eigen handelen,
 • je bereid bent te oefenen met nieuwe, voor jou spannende situaties.

Werkwijze

Het traject is een relatief kort intensief wetenschappelijk onderbouwd coaching traject waarin jouw levenservaringen centraal staan. Het verloopt volgens een vaste opbouw. Er wordt op gelijkwaardige wijze samengewerkt. Jij als zelfonderzoeker bent deskundig wat betreft jouw eigen leefwereld en wat jij daarin belangrijk vindt. De consultant is deskundig in de methode en de wijze waarop inzichten een rol kunnen spelen in jouw ervaringswereld.

De methode geeft snel inzicht in de rode draad in jouw gedrag en welke emoties een rol spelen. Zo kan snel inzicht worden verkregen welke emoties en gevoelens belemmerend werken op jouw ontwikkeling en welke gevoelens en emoties jou juist stimuleren om zaken aan te pakken. Met dit inzicht ben je beter in staat gewenste veranderingen aan te brengen in jouw leven.

Het traject bestaat uit twee onderdelen, de onderzoeksfase bestaat uit vier gesprekken en geeft inzicht hoe jij betekenis geeft aan gebeurtenissen uit jouw verleden, heden en toekomst en neemt ongeveer tien uur gesprekstijd in beslag. De validatiefase bestaat uit 3 -5 verdiepingsgesprekken van anderhalf uur. De gemiddelde doorlooptijd van een ZKM traject is drie maanden tot een half jaar.

Kwaliteit

De kwaliteit van de consultant wordt gegarandeerd door een professionele, post academische opleiding tot ZKM consultant. De ZKM consultant wordt regelmatig bijgeschoold onder toezicht van de Vereniging voor ZKM beoefenaars (ZKM vereniging). De ZKM consultant onderschrijft de ethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de vereniging ZKM. Sinds 2007 is het ZKM-Kwaliteitssysteem ontwikkeld.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat in 1985 startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland.

Investering

Onderzoeksfase
4 gesprekken van 2,5 uur | incl. wetenschappelijk onderbouwd rapport 

Validatiefase
3 – 5 verdiepingsgesprekken van anderhalf uur

***

ZKM toegankelijk maken voor iedereen die de ambitie heeft te werken aan zelfontwikkeling. Om dit mogelijk te maken hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief, informeer in het kennismakingsgesprek naar de condities.

Ben jij op dit moment bijstandsgerechtigde en heb je nog geen perspectief op een baan of aanvullend inkomen? Een aantal keer per jaar bied ik een gratis traject aan. Wil jij daarvoor in aanmerking komen? Denk na wat een ZKM traject voor jou zou kunnen betekenen en boek een afspraak.