IK ofwel ego, versterk je ik, verhoog je zelfinzicht

identiteit ego

Het belang van zelfinzicht en zelfbewustzijn

Waarom schrijf ik nu hierover een blog;
Misschien wel omdat ik mij steeds meer realiseer hoe belangrijk en prettig het is zelfbewust  te zijn(dit stelt je in staat afstand te nemen en te onderzoeken hoe je naar jezelf en naar je omgeving kijkt).Hoe meer mijn zelfinzicht toeneemt hoe relaxter ik in het leven kom te staan.

Af en toe spreek ik mensen die de wereld om hen heen willen veranderen, eigenlijk zetten zij zich af tegen mensen of situaties die zij niet begrijpen of waar ze het niet mee eens zijn. Zij zijn zich niet bewust dat hun eigen kijk op de wereld maakt hoe ze dingen ervaren. Hoe kleiner je de wereld ziet, hoe groter de kans dat je je bij onbekende situaties niet op je gemak voelt. Het is makkelijk je af te zetten tegen de “boze buitenwereld”, je daar druk om te maken. Veilig ook, het voorkomt dat je teveel tijd besteedt aan nadenken over jezelf, over je eigen aandeel in het grotere geheel. Veel mensen zeggen, “het is me overkomen”. Deels kan dit zo zijn, echter ik geloof ten stelligste dat je grotendeels een rol hebt in hetgeen “je overkomt”. Al heb je geen actieve rol op het moment dat het je gebeurt, daarna heb je (on)gewild wel degelijk een rol in het verhaal/gebeurtenis. Pak je die rol of laat je hem liggen?

De Karpman dramadriehoek beschrijft drie rollen die mensen in bepaalde situaties kunnen innemen.

Dramadriehoek

Herken jij je zelf in een van de rollen, aanklager, slachtoffer of redder? Het is namelijk een natuurlijke reactie van mensen om onbewust of bewust een van de rollen op zich te nemen. Afhankelijk van het soort situatie ben je redder, slachtoffer of aanklager. Dit betekent niet dat je nooit kunt wisselen van deze rol. Bij uitstek niet zelfs, als je inzicht weet te verwerven over jezelf ben je in staat te herkennen in welke rol je beland of op je neemt. Met dit inzicht kun je kiezen voor een andere rol en aanpak. En daar ligt de sleutel hoe jij voortaan kunt omgaan met nieuwe ingewikkelde situaties. Van dramadriehoek stap je dan over naar de winnaarsdriehoek.

Hoe meer inzicht je krijgt op hoe je reageert op (oude) situaties, des te meer leer je verbanden te zien in jouw strategieën of je overlevingsmechanismen. In ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen kun je gevoelsmatig een zelfde patroon aan emoties laten zien. Als mens ben je in staat in een specifieke situatie gelijktijdig zo’n drie emoties bij jezelf te herkennen, denk hierbij bijvoorbeeld aan boosheid, verdriet of eenzaamheid. Tijdens een ZKM onderzoek verken je je gevoelsleven/emoties aan de hand van 24 gevoelens. Je zet deze gevoelens af tegen relevante voor jou bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in jouw leven of nog gaan plaatsvinden en onderzoekt deze. Zo krijg je versneld inzicht in jouw gedrag en gevoelsleven, je ziet de rode draad in jouw leven. Met dit inzicht kun je gericht gaan oefenen met situaties die voor jou lastig zijn en zo werken aan persoonlijk leiderschap.

Wil je werken aan assertiviteit of je zelfinzicht verhogen en zo werken aan persoonlijk leiderschap? Ik nodig je uit de onderstaande folders eens te lezen, bel me daarna gerust om te verkennen of jij baat zou hebben bij een individueel ZKM traject of bij het volgen van de training Ferm. Voor je je aanmeld, vindt vooraf altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek dient ertoe om informatie uit te wisselen en om kennis te maken. Als het klikt en de werkwijze bij je past kun jij daarna de keus maken een traject in te gaan.

Folder training Ferm

Folder individuele ZKM coaching