Kritiek zien als kans

geergerd

Veel mensen hebben moeite met het ontvangen van kritiek.
Het wordt vooral ervaren als negatief, zeker wanneer het plaatsvindt in hun werkomgeving.
De meeste mensen vinden het ook heel lastig om kritiek te geven. Persoonlijk vind ik het ook niet leuk om kritiek te krijgen, maar ik zou het niet willen missen.
Ik zie het als kans om te groeien en mijzelf te verbeteren om zo beter te functioneren. Om die reden ‘gun’ ik mensen mijn kritiek.
Wellicht maak je het anderen makkelijker om hun mening te geven door hen te vragen hoe je in hun ogen effectiever kan functioneren. Wanneer je direct kritiek geeft zonder er vooraf over na te denken is de kans groot dat de kritiek verkeerd of niet goed overkomt bij de ontvanger.
Deel vooral je eigen verwachtingen met anderen, bespreek gezamenlijk hoe realistisch deze zijn. Het heeft een positief effect op samenwerking en motivatie en het creëert ook nog eens draagvlak.

Hoe zorg je ervoor dat kritiek positief overkomt?

Weet waarom je de kritiek geeft, welke redenen je daarvoor hebt.
Ingeval je zonder argumenten iemand van kritiek voorziet, heeft dit veelal een neerwaarts effect op diens inzet en motivatie. Ben daarom duidelijk in je formulering en welke boodschap je precies wilt overbrengen.

Zodra de ander kan snappen wat je bedoelt en zich niet aangevallen voelt ontstaat bij hem ruimte mee na te denken over een goede oplossing of andere werkwijze. Kies heel bewust een moment/dag waarop je iemand bekritiseert. Geef kritiek bij voorkeur in een veilige omgeving. Stel open waardenvrije vragen en geef de ander voldoende ruimte om zijn antwoorden te formuleren.
Laat de ander niet alleen tobben, help hem effectiever worden. Ingeval je merkt dat deze daartoe niet in staat is/niet capabel genoeg is op dat vlak geef hem dan instructie of doe hem suggesties aan de hand waarmee hij effectiever vooruit kan in het werk.

Ga niet wijzen of zwarte pieten, voorkom dat de ander dichtklapt of erger nog, boos wordt. Boosheid maakt dat mensen je boodschap niet goed kunnen opnemen en lokt een emotionele reactie uit. Bedenk daarom altijd vooraf hoe je voorkomt dat je de ander schaadt in zijn zelfrespect.

Het zorgvuldig kiezen van je woorden en ook zelf wegblijven van emotioneel geladen woorden maakt dat de ander ook rustiger en zakelijk kan reageren op jouw boodschap. Emotioneel geladen woorden hebben een beschamend en beschuldigend effect op iemand en dat doet iets met iemands eigenwaarde.
Als iemands eigenwaarde wordt aangetast, blokkeert op dat moment zijn ontwikkeling.

Bedenk ook dat de ander niet alles fout doet. Als je negatieve kritiek geeft, benoem dan in hetzelfde gesprek ook positieve ervaringen.
Om te voorkomen dat de ander reactief is of wordt, is het belangrijk de ander te betrekken bij het probleem; maak hem (mede) verantwoordelijk voor de oplossing.

Het geven en krijgen van kritiek is en blijft een delicate aangelegenheid. Waarbij het creëren van omstandigheden waaronder dat kan plaatsvinden belangrijk is. Wil jij leren hoe je anderen positief aanzet tot verandering? Wij hebben hiervoor een boeiende training ontwikkeld.

Bronnen: De kracht van positieve kritiek, H. Weisinger en Rationeel denken en doen, D. Schwartz